De Geefwet is een verzameling van maatregelen en afspraken die het geven aan goede doelen moet stimuleren. Veel maatregelen zijn fiscaal getint en de meest in het oog springende maatregel is de extra aftrek van 50% voor giften aan culturele instellingen. In het wetsvoorstel Geefwet wordt het volgende pakket aan fiscale maatregelen voorgesteld:   - Commerciële activiteiten staan niet meer in de weg aan het behouden of verkrijgen       van de ANBI-status;   - Er wordt een multiplier geïntroduceerd in de giftenaftrek voor giften aan culturele      instellingen;   - de aftrekbaarheid van vrijwilligersvergoedingen wordt wettelijk verankerd;   - de drempel van € 227 in de vennootschapsbelasting vervalt en het maximum wordt     verhoogd naar 50% van de winst tot maximaal € 100.000. Voor meer informatie en een totaaloverzicht van alle maatregelen verwijzen wij naar de  bijlage. Wij volgen de behandeling van de Geefwet op de voet. Bent u geïnteresseerd of de   Geefwet ook intressant kan zijn voor uw instelling? Neem dan contact met ons! Geefwet MacArthurdreef 44 6716 CB  Ede Gld Postbus 102 t   0318 - 701 292 6710 BC  Ede Gld m  06 - 2221 6663 Bezoekadres Postadres MacArthurdreef 44      6716 CB  Ede Gld     info@edvize.nl Mr. K (Renť) Smit FB