Bedrijfsoverdracht MacArthurdreef 44 6716 CB  Ede Gld Postbus 102 t   0318 - 701 292 6710 BC  Ede Gld m  06 - 2221 6663 Bezoekadres Postadres MacArthurdreef 44      6716 CB  Ede Gld     info@edvize.nl Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, u gewoonweg met pensioen wilt gaan of een derde uw bedrijf graag wil kopen. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld. Het vergt vaak jaren van voorbereiding. Begin dus op tijd! Bij een bedrijfsoverdracht krijgt u in de meeste gevallen te maken met de fiscus. Daarbij maakt het ook nog verschil of het gaat om bijvoorbeeld de overdracht van een eenmanszaak, uw aandeel in een vennootschap onder firma of de overdracht van aandelen in een BV. Vaak zal over de verkoopwinst moeten worden afgerekend, maar dat hoeft niet altijd. Er zijn namelijk een aantal verzachtende regelingen. De belangrijkste zetten wij voor u op een rij. De inkomstenbelasting kent onder andere een doorschuiffaciliteit bij de overdracht van een eenmanszaak of een aandeel in een vennootschap onder firma aan een medeondernemer of aan een werknemer die langer dan 36 maanden in dienst is. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, hoeft op verzoek niet te worden afgerekend met de fiscus en gaan de fiscale claims over op de overnemer. Voor de aanmerkelijkbelanghouder (houder van meer dan 5% van de aandelen in een BV) is er een doorschuiffaciliteit ingeval van bijvoorbeeld een aandelenfusie of een juridische splitsing. Vanaf 1 januari 2010 is er een doorschuiffaciliteit in de Successiewet bij schenking van aanmerkelijk belang  aandelen. Deze doorschuiffaciliteit bestaat al langer bij vererving van aandelen. Daarnaast kent de Successiewet ook de bedrijfsopvolgingsregeling. Een verkrijging van ondernemingsvermogen of aandelen in een BV is voor 100% voorwaardelijk vrijgesteld van erf- of schenkbelasting als de waarde van de objectieve onderneming niet groter is dan € 1.006.000. Is de onderneming meer waard, dan geldt een voorwaardelijke vrijstelling van 83% over het meerdere. De koop en verkoop van een bedrijf is een uitermate complexe aangelegenheid. Daarbij spelen bedrijfseconomische, juridische, fiscale, financiële en sociale aspecten een grote rol. Ook spelen zaken als estate planning en financiële planning een grote rol. Wiltu een advies op maat? Neem dan contact met ons op. Download hier de algemene notitie van het Register Belastingadviseurs over de fiscale faciliteiten bij een bedrijfsoverdracht. Mr. K (Renť) Smit FB