Een groot aantal van de verschillende aftrekposten zijn: Zelfstandigenaftrek U trekt een bepaald bedrag af van uw winst. Hoe hoger uw winst, des te lager de aftrek. De voorwaarden zijn: - U oefent zelfstandig een bedrijf of beroep uit; - U voldoet aan het urencriterium. Startersaftrek Een extra aftrek voor starters, bovenop de zelfstandigenaftrek. De voorwaarden zijn: - U heeft recht op zelfstandigenaftrek, - deze in de 5 jaar hiervoor maximaal 2x gebruikt, - en minstens 1 jaar van de afgelopen 5 jaar geen bedrijf gehad. Meewerkaftrek Als uw partner onbetaald meewerkt in uw bedrijf, mag u een bedrag van uw winst aftrekken. De hoogte hangt af van uw winst en het aantal uren dat uw partner meewerkt. Voorwaarde is dat u voldoet aan het urencriterium. Fiscale oudedagsreserve (FOR) U kunt geld opzij zetten voor uw pensioen. Hier hoeft u voorlopig geen belasting over te betalen. U mag per jaar maximaal 12% van uw winst gebruiken voor de FOR, tot maximaal € 9.542 (bedrag 2012). Willekeurige afschrijving Spullen die u koopt voor uw bedrijf mag u als starter 'willekeurig' aftrekken. U mag dan zelf bepalen hoeveel u afschrijft. Voorwaarden: - U heeft een eenmanszaak, vof, cv of maatschap; - U heeft recht op startersaftrek. Mkb-vrijstelling Als extra afrekpost hoeft u over 12% van uw winst geen belasting te betalen. Dit is de winst ná aftrek van andere aftrekposten, zoals zelfstandigenaftrek. Investeringsaftrek Als u voor meer dan € 2.300 (cijfers 2012) aan investeringen doet in een jaar, kunt investeringsaftrek claimen. Daarbij geldt dat hoe meer u investeert, de investeringsaftrek lager wordt. Bedrijfsruimten Als u een bedrijfspand heeft, dan kunt u bepaalde kosten aftrekken. Bijvoorbeeld verhuis- en verbouwingskosten. Ook bij een bedrijf aan huis kunt u onder voorwaarden bepaalde aftrekposten toepassen mist er sprake is van een fiscaal kwalificerende werkruimte. Aftrekposten voor de ZZP-er MacArthurdreef 44 6716 CB  Ede Gld Postbus 102 t   0318 - 701 292 6710 BC  Ede Gld m  06 - 2221 6663 Bezoekadres Postadres MacArthurdreef 44      6716 CB  Ede Gld     info@edvize.nl Mr. K (Renť) Smit FB