Estate planning Estate planning is het nemen van maatregelen gericht op besparing van schenk- en erfbelasting bij de overgang of overdracht van vermogen naar volgende generaties en/of de partner. De maatregelen dienen te zijn afgestemd op persoonlijke wensen en omstandigheden van de cliënt. a. Het tijdig nemen van maatregelen Estate planning is primair gericht op de besparing van een belasting die zal worden geheven op een in de meeste gevallen onbekend moment in de toekomst, namelijk het moment van overlijden. De besparingsmaatregelen moeten vanzelfsprekend (soms al ruim) vóór dit moment zijn gerealiseerd. Successieplanning is dus een kwestie van tijdig vooruit kijken. Aangezien de omstandigheden steeds kunnen veranderen, is het van belang met enige regelmaat te bekijken of het estate plan nog voldoet aan de doelstelling. b. Gericht op de besparing van schenk- en erfbelasting De maatregelen in een estate plan zijn in eerste instantie gericht op de besparing van erfbelasting. In het verlengde daarvan richten de maatregelen zich ook op besparing van schenkbelasting. Maar ook de consequenties voor de overige belastingen dienen in een estate plan of een daaraan gekoppelde financiële planning aan de orde te komen. c. Afgestemd op persoonlijke wensen en omstandigheden Het belang van dit element is zeer groot. Estate planning is maatwerk. De individuele omstandigheden en de individuele wensen dienen fiscaal zo vriendelijk mogelijk te worden ingevuld. Maar de financiële positie van de langstlevende moeten we ook niet vergeten. Bent u geïnteresseerd in een estate planning? Neem dan contact met ons! MacArthurdreef 44 6716 CB  Ede Gld Postbus 102 t   0318 - 701 292 6710 BC  Ede Gld m  06 - 2221 6663 Bezoekadres Postadres MacArthurdreef 44      6716 CB  Ede Gld     info@edvize.nl Mr. K (Renť) Smit FB