Een financiële planning (ook wel persoonlijk financieel plan genoemd) is een beschrijving van de huidige financiële situatie. Het geeft inzicht in en overzicht van alle financiële aspecten die al goed geregeld zijn en welke nog aanvulling of bijsturing behoeven. Aan de hand van de financiële planning worden besproken de huidige en toekomstige wensen en wordt rekenkundig in kaart gebracht wat het effect van een wens is op de financiële situatie. Aansluitend aan deze inventarisatie zal er geadviseerd worden welke stappen er ondernomen kunnen of moeten worden om de (financiële) wensen te kunnen realiseren. Een financiële planning verandert de lappendeken van financiële zaken in een overzichtelijk totaalplaatje. Het legt minder goed verzorgde financiële zaken bloot, maar laat ook zien welke financiële producten elkaar overlappen. Vanwege het overzicht kan ook inzichtelijk gemaakt worden op welke momenten er veel belasting betaald moet worden. Indien mogelijk kunnen er al vroegtijdig maatregelen genomen worden om de belastingheffing te nivelleren. De financiële planning is altijd een momentopname. Het leven staat niet stil. Het is daarom altijd aan te bevelen om de financiële planning regelmatig te updaten. Bij Edvize zien wij het opstellen van een financiële planning graag in combinatie met het opstellen van een estate planning. Op deze manier ontstaat er een totaaloverzicht zowel tijdens leven alsmede na het overlijden voor de langstlevende. Bent u geïnteresseerd in een financiële planning? Neem dan contact met ons! Financiële planning MacArthurdreef 44 6716 CB  Ede Gld Postbus 102 t   0318 - 701 292 6710 BC  Ede Gld m  06 - 2221 6663 Bezoekadres Postadres MacArthurdreef 44      6716 CB  Ede Gld     info@edvize.nl Mr. K (Renť) Smit FB